kalemsuresi.gen.tr https://www.kalemsuresi.gen.tr Kalem Suresi, Okunuşu ve Anlamı tr-TR hourly 1 Copyright 2019, kalemsuresi.gen.tr Tue, 24 May 2016 00:00:00 +0000 Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0000 60 Kalem Suresi Meali https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-meali.html Tue, 04 Dec 2018 09:50:48 +0000 Kalem Suresi Meali: Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim de bir sürü sure bulunmaktadır. Bu surelerin her birinin meali farklı farklıdır. Ve her sure insana farklı öğütler vermektedir. Kuran-ı Kerim
Kalem Suresi Meali: Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim de bir sürü sure bulunmaktadır. Bu surelerin her birinin meali farklı farklıdır. Ve her sure insana farklı öğütler vermektedir. Kuran-ı Kerim de bulunan surelerden biri de Kalem Suresidir. 
Kalem Suresi kötü kişilerden korunmak, görünmeyen üç harfliler den korumak, dilek ve arzuların yerine getirilmesi, nazar duası yerine, hasta olan hastaların iyileşmesi gibi birçok niyetin gerçekleşmesi için okunulur.Kalem Suresi Meali 

68/1) Nun, kaleme ve yazdıklarıma andolsun. 
68/2) Sen Rabb'inin nimetiyle mecnun değilsin.
68/3) Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var. 
68/4) Sen elbette yüce bir ahlakın üzeresin. 
68/5) Sen de göreceksin, onlar da görecek.
68/6) Hanginizde o fitne ve cinnet. 
68/7) Doğrusu Rabbin, yolunda sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi o bilir. 
68/8) O halde, yalancılara itaat etme. 
68/9) Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davrana. 
68/10) Şunların hiçbirine boyun eğme. Yemin edip duran aşağılık. 
68/11) Daima kusur arayıp kınayan, hep laf getirip götüren. 
68/12) Hayra engel olan, saldırgan, günahkar. 
68/13) Kaba ve haşin, sonra da kötülüklere damgalı. 
68/14) Mal ve oğulları var diye böyle davranırlar. 
68/15) Kendisine ayetlerimizi okuduğunda "Eskilerin masalları" der.
68/16) Yakında biz onu burnunun üzerinde damgalayacağız.
68/17) Biz onlara da bela verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi ekeceklerine yemin etmişlerdi. 
68/18) İstisna da etmiyorlardı. 
68/19) Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir bela onu sardı da,
68/20) Bahçe simsiyah kesili verdi.
68/21) Derken sabah birbirlerine seslendiler. 
68/22) "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.
68/23) Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.
68/24) "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın"diyorlardı.
68/25) Engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.
68/26) Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz"dediler.
68/27) "Yok biz mahrum edilmişiz" dediler. 
68/28) İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim"
68/29) "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz.
68/30) Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar. 
68/31) Yazıklar olsun bize biz azgınlaşmışız.
68/32) Ola ki Rabbim onun yerine bize daha iyisini ve hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.
68/33) İşte azap böyledir. Elbette  ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.
68/34) Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında bol bahçeler vardır.
68/35) Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlu gibi tutar mıyız hiç
68/36) Neyiniz var nasıl hüküm veriyorsunuz
68/37) Yoksa size ait olan bir kitap var da on da mı okuyorsunuz
68/38) O kitapta"beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı
68/39) Yoksa," ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var
68/40) Sor bakalım onlara, içlerinde  ona kefil hangisi
68/41) Yoksa ortakları mı var onların Doğru iseler ortaklarını getirsinler.
68/42) O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler. 
68/43) Gözleri düşük bir halde kendilerinin bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam  iken de secdeye davet ediliyorlardı.
68/44) Bu sözü inkar edenleri bana bırak. Onları beklemedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.
68/45) Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamd]]> Kalem Suresi Oku https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-oku.html Wed, 05 Dec 2018 06:32:58 +0000 Kalem Suresi oku, Kalem suresi Mekke döneminde Mekke'de indirilmiş ve 52 ayetten oluşan faziletli bir suredir. Kalem Suresi adını ilk ayette konu edilen El-Kalem kelimesinden almıştır. Nun Suresi olarak da bilinen Kalem Su Kalem Suresi oku, Kalem suresi Mekke döneminde Mekke'de indirilmiş ve 52 ayetten oluşan faziletli bir suredir. Kalem Suresi adını ilk ayette konu edilen El-Kalem kelimesinden almıştır. Nun Suresi olarak da bilinen Kalem Suresin'de konu Hz. Muhammed'in Peygamber olmasının ispatı, müminler ve kafirle arasındaki akıbetlerdir. Kalem Suresi'nde ayetlerde müşriklerin, Hz. Muhammet'ten tevhit mücadelesinde ılımlı davranması, batıl inançlara, haksızlıklara, çirkin düşüncelere karşı tavizkar davranmasına yönelik istekler belirtilmiştir. Tavizkar davranışlar karşısında müşriklerinde ona karşı ılımlı davranacağı vurgulanmıştır.

Kalem Suresi birçok sıkıntı için okunabilecek özel Surelerden biridir. Zulme, fesatlığa ve kötülüklere karşı Kalem Suresi okunabilir. Kötülüklerden korunmak, dileklerin gerçekleşmesi için Kalem Suresi'nin 10 defa okunması gerekir. Zihin açıklığı için, sınava gireceklerin başarılı olması için Kalem Suresi sınava girecek çocukların kalemine okunur. Bunun için Kalem Suresi'nin ilk beş ayeti okunmalıdır. Vücutta meydana gelen çıban, yara gibi problemlere karşı Kalem Suresi'nin 16-19. Ayetleri 1 defa okunmalı, 20 ayeti ise yedi defa okunmalıdır. Nazar değen bir kişi Kalem Suresi'ni yedi kere okursa Allah'ın izniyle nazardan kurtularak şifa bulur.

Kalem Suresi OkuKalem Suresi Oku

Nun velkalemi ve ma yesturune. Ma ente bini'meti Rabbike bimecnunin. Ve inne leke leecren ğayre memnuin. Ve inneke le'ala hulükın azıymin. Fesetubsıru ve yubsırune. Bieyyikumulmeftunu. İnne rabbeke hüve a'lemü bimen dall'an sebiylihi ve hüve a'lemü bilmuhtediyne. Fela tutı'ıl mukezzibiyne. Veddu lev tudhinu feyudhinune. Ve la tutı'kulle hallafin mehiyni. Hemmazinmeşşain binemiymin. Utulin ba'de zalike zeniymen. En kane za malin ve beniyne. İza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne. Senesimuhu alelhurtumi. İnna belevnahum kema belevna ashabbelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne. Ve la yestesnune. Fetafe aleyha taifun min Rabbike ve hum naimune. Feasbehat kessariymi. Fetenadev musbihıyne. Eniğdu ala harsikum in kuntum sarimıyne. Fentaleku ve hum yetehafetune. (1-28. ayetler)

En la yedhulennehelyevme aleykum miskiynun. Ve ğadev ala hardin kadiriyne. Felemma reevha kalu inna ledallune. Bel nahnu mahrumune. Kale evsetuhum elem ekul leküm levha tusebbihune. Kalu subhane rabbina inna künna zalimiyne. Feakbele ba'duhum ala ba'dın yetelavemune. Kalu ya veylena inna künna tağıyne. Asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune. Kezalikel' azabu ve le'azabul' ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune. İnne lilmuttekıyne kelmucrimiyne. Ma leküm keyfe tahkumune.  Emlekum kitabun fıyhu tedrusune. İnne leküm fiyhu lema tehayyerune. Em leküm eymanun Aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lema tahkumune. (24-39. ayetler)

Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadıkıyne. Yevme yukşefu' an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad anu yud'avne ilessucudi ve lum salimune. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune. Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune. Fasbir lihukmi Rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve hüve mekzumun. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve hüve mezmumun. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. Ve ma hüve illa zikrun lil'alemiyne."(40-52. ayetler)

]]>
Kalem Suresi Türkçe Okunuşu https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-turkce-okunusu.html Wed, 05 Dec 2018 16:29:10 +0000 Kalem Suresi Türkçe Okunuşu, Kalem suresi yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'e Mekke döneminde inmiştir. Kalem suresi elli iki ayetten oluşmakta ve kalem suresi adını surenin birinci ayetinde geçen ''el-kalem'' kelimesinden almaktad Kalem Suresi Türkçe Okunuşu, Kalem suresi yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'e Mekke döneminde inmiştir. Kalem suresi elli iki ayetten oluşmakta ve kalem suresi adını surenin birinci ayetinde geçen ''el-kalem'' kelimesinden almaktadır. Ayrıca kalem suresi ''Nün'' suresi diyede bilinir. Kalem suresinde başlıca Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ispatı ayrıca mü'minler ile kafirlerin akıbetleri konu edilmiştir. Şimdi kalem suresinin Türkçe okunuşundan bahsedelim.

Kalem Suresi Türkçe OkunuşuKalem Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirahim
1. Nun velkalemi ve ma yesturune.
2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
3. Ve inneke leke leecren ğayre memnunin.
4. Ve inneke le'ala hulukın azıymin.
5. Fetetubsıru ve yubsırune.
6. Bieyyikumulmeftunu.
7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
8. Fela tutı'ılmıkezzibiyne.
9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
10. Ve la tutı'kulle hallafin mehiyni.
11. Hemmazin meşşain binemiymin.
12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
13. Utullin ba'de zalike zeniymen.
14. En kane za malin ve beniyne.
15. İza tutla'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
16. Senesimuhu 'alelhurtumi.
17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
18. Ve la yestesnune.
19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
20. Feasbehat kessariymi.
21. Fetanadev musibihıyne.
22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.
23. Fentaleku ve hum yetahafetune.
24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.
25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.
26. Felemma reevha kalu inna ledallune.
27. Bel nahnu mahrumune.
28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
30. Feakbela ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.
31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
32. Asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbine rağıbune.
33. Kezalikel 'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
34. İnne lilmuttekiyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
36. Ma lekum keyfe tahkumune.
37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
38. İnne lekum fifiyhu lema tehayyerune.
39. Em lekum eymanun  'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.
41. Emlehum şureka'u felye2tu bişurekaihim in kanu sadikıne.
42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum ziilefun ve kad kanu yud'avne ilessucidu ve lum salimune.
44.  Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiyse senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
45. Ve umliy lehum inne keydiy metynun.
46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
47. Em indehumulğaybu fehum yektubune.
48. Fesbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahılbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minsesalihıyne.
51. Ve in yekadulleziyne keferu leyulikuneke bieebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
52. Ve ma huvve illa zikrun lil'alemiyn]]> Kalem Suresi Arapça https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-arapca.html Wed, 05 Dec 2018 17:34:29 +0000 Kalem Suresi Arapça, bu sure Mekke'de nazil oldu (indi). Elli iki ayetten oluşmaktadır. ilk kelimesinde geçen kalem kelimesinden dolayı sureye Suret-ul kalem denilmiştir. Surede peygamber efendimizin yüksek ahlakı ve akli mükemmelliğ Kalem Suresi Arapça, bu sure Mekke'de nazil oldu (indi). Elli iki ayetten oluşmaktadır. ilk kelimesinde geçen kalem kelimesinden dolayı sureye Suret-ul kalem denilmiştir. Surede peygamber efendimizin yüksek ahlakı ve akli mükemmelliğinden bahsedilmektedir. Ona inanmayanların onu yalanlayan insanların ahlaksızlıkları, kötü vasıfları, başlarına gelenler, inkarcı ve inatçı tutumları karşısında peygamber efendimizin nasıl bir tavır takındığı ve sabrı konuda belirmiştir. 

Kalem Suresi ArapçaKalem Suresi Arapça,

Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yesterun (yesterune). (1) Me ente mi ni'meti rabbike bi mecnun (mecnunin). (2) Ve inne leke le ecren gayre memnun (memnunin). (3) Ve inneke le ala hulukın azım (azımin). (4) Fe se tıbsuru ve yubsırun (yubsırune). (5) Bi eyyikumul meftun (meftunu). (6) İnne rabbeke huve a'lemu bi men dalle an sebılihi ve hüve a'lemu bil muhtedin (muhtedıne). (7) Fe la tutııl mukezzibin (mukezzibıne). (8) Veddu lev tudhinu fe yudhinun (yudhinune). (9) Ve la tutı'kulle hallafin mehin (mehınin). (10) Hemmazin meşşain bi nemim (nemimin). (11) Mennaın lil hayri mu'tedin esim (esımin). (12) Utullin ba'de zalike zenim (zenımin). (13) En kane za malin ve benın (benıne). (14) İza tutla aleyhi ayatuna kale esatırul evvelın (evvelıne). (15) se nesimuhu alel hurtum (hurtimu). (16) İnna belevnahum ke ma belevna ashabel cenneh (cenneti), iz aksemule yasri munneha musbihin (musbihıne). (17) Ve la yestesnun (yestesnune). (18) Fe tafe aleyha taifun min rabbike ve hum naimun (naimune). (19) Fe ashabat kes sarım (sarımi). (20)

Fe tenadev musbihın (musbihhine). (21) Enıgdu ala harsikum in kuntum sarımın (sarımıne). (22) Fentaleku ve hum yetehafetun (yetehafetune). (23 )En la yedhulennehel yevöe aleykum miskın (miskınun). (24) Ve gadev ala hardin kadirin (kadirıne). (25) Fe lemma reevha kalu inna le dallun (dallune). (26) Bel  nahnu mahrumun (mahrumune). (27) Kale evsatuhum e lem ekul lekum levla tusebbihun ( tusebbihune). (28) Kalu subhane rabbina inna kunna zalimin (zalimıne). (29) Fe akbele ba'duhum ala ba'dın yetelavemun (yetelavemune). (30) Kalu ya veylena inna kunna tagın (tagıne). (31) Asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina ragıbun (ragıbune). (32) Kezalikel azab (azabu), ve le azabul ahıreti ekber (ekberu), lev kanu ya'lemun (ya'lemune). (33) İnne lil muttekıne ınde rabbihim cennatin naim (naımi). (34) Ma lekum, keyfe tahkumun (tahkumune). (36) Em lekum kitabun fihi lema thayyerun (Tehayyerune). (38) Em lekum eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyameti inne lekum lema tahkumun (tahkumune). (39) Sel hum eyduhum bi zalike zeim (zeimun). (40) Em lehum şurekau, fel ye'tu bi şurekaihim in kanu sadikın (sadikıne). (41) 

Yevme yukşefu an sakın ve yud'avne iles sucudi fe la yestetıun (yestetıune). (42) Haşiaten ebsaruhum terhekuhum zilleh (zilletun), ve kad kanu yud'avne iles sucudi ve hum salimun (salimune). (43) Fe zerni ve emen yukezzibu bi hazel hadis (hadisi). (44) Ve umlı lehum, inne keydı metın (metınun). (45) Em tes'eluhum ecren fe hum min magremin muskalun (muskalune). (46) Em inde humul gaybu fehum yektubun (yektubune). (47) Fasbir li hukmi rabbike ve la tekun ke sahıbil hut (huti), iz nada ve huve mekzum (mekzumun). (48) Levla en tedarekehu ni'metun min rabbihi le nubize bil arai ve huve mezmum (mezmumun). (49) Fectebahu rabbuhu fe cealehu mines salihin (salihıne). (50) Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semıuz zikra ve yekulune innehu le mecnun (mecnunun). (51) Ve ma huve illa zikrun lil alemın (alemıne). (52)
]]>
Kalem Suresi 16-20 . Ayetler https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-16-20-.-ayetler.html Thu, 06 Dec 2018 10:35:30 +0000 Kalem suresi 16-20. Ayetler, kalem suresi on altı ve yirminci ayetleri ve bu aradaki ayetler vücudumuzda oluşan bir yara ve hastalık gibi durumlarda sıklıkla okunması gereken ayetlerdendir. Çünkü bu ayetler hastalıkların şifa bulm Kalem suresi 16-20. Ayetler, kalem suresi on altı ve yirminci ayetleri ve bu aradaki ayetler vücudumuzda oluşan bir yara ve hastalık gibi durumlarda sıklıkla okunması gereken ayetlerdendir. Çünkü bu ayetler hastalıkların şifa bulmasına yaraların iyileşmesine ve sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olan ayetlerdir. Şimdi bu ayetleri ve anlamlarını inceleyelim.

Kalem suresi 16-20 ayetler, senesimihu alelhurtumi. İnna belevnahum Kema belavna ashabel cenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne. Ve la yestesnune. Fetafe aleyna taifun min rabbike ve hum naimune. Feasbehat kessariymi.

Kalem Suresi 16-20 . AyetlerKalem suresi 16-20 ayetler meali, yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara (Mekkeli inkarcılara) da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. (bunu tasarlarken) istisnada yapmıyorlardı. (inşallah demiyorlardı). Nihayet onlar uykuda iken rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı. Böylece bahçe yakılmış( anızı) toprağa döndü. 
]]>
Kalem Suresi Son İki Ayeti https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-son-iki-ayeti.html Fri, 07 Dec 2018 06:08:22 +0000 Kalem Suresi Son İki Ayet, Kalem suresi Mekke' de inmiş, elli iki ayeti kerimedir. Bu sure Peygamber Efendimizin yüksek ahlaklı, mükemmeliğini anlatmaktadır. Bunun yanında Onu yalanlayanların kötü vasıflarını, bencilliklerini, a Kalem Suresi Son İki Ayet, Kalem suresi Mekke' de inmiş, elli iki ayeti kerimedir. Bu sure Peygamber Efendimizin yüksek ahlaklı, mükemmeliğini anlatmaktadır. Bunun yanında Onu yalanlayanların kötü vasıflarını, bencilliklerini, ahlaksızlarını ve inkarcı tutumlarını anlatmaktadır. Zaten bir çok ayeti kerime de Peygamberimizi ve Ona nasıl davrandıklarını anlatır. Sureler ve ayetler bize yol gösterir. Bizim nasıl davranacağımızı anlatır ve doğru, güzel huylu bir kişi olmamızı sağlar. Her süre de ve her ayet de bir sır vardır. Bunları doğru anlayıp dinlemek gerekir. Şimdi Kalem süresini son iki ayetinin ne gibi hikmetleri var onu öğrenelim. İlk önce okunuşunu ve anlamı anlatacağım, sonra da bu sürenin hikmetlerini anlatacağım.

Kalem suresinin son iki ayetinin okunuşu;

Ve in yekadullezine keferu leyuzlikune biebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulene innehuinnehu mecnunun vema huve illa zikrun lil alemin.

Anlamı: Gerçekten o küfredenler Kur' anı işittikleri zaman az kalsın seni gözleri ile yıkacaklardı. O mutlaka mecnundur diyorlar. Oysa Kur' an bütün alemler için uyarıcıdır. ( Kalem suresi 5-52)

Bu ayetlerin bir çok fazileti vede sırrı vardır. Biraz da ne için okunur, hangi durumlarda okunması doğrudur onu öğrenelim.

Kalem Suresi Son İki AyetiKalem suresinin son iki ayetinin hikmetleri
  • Zalimin zulmünü, fesat edenin fesatını önlemek için ve kötülüklerden korunmak için okunur. 
  • Bir çok Alimler bu ayetleri nazar değmemesi için okumuşlar ve tavsiye etmişlerdir. Nazar değen kişiye 7 defa okunur ise Allah' ın izni ile şifaya kavuşur. Eğer nazar değen kişinin durumu kötü ise 40 defa hatta 100 defa bir suyun içine okunmalı ve bu suyu hem içmeli hemde vücuduna sürmelidir. O zaman hastalığına şifa bulacaktır.
  • Hasetçilerin kıskançlıklarından korunmak ve aç gözlü insanları kötü bakışlarından korunmak için bir kağıdın üzerine Besmele ile birlikte Kalem suresinin son iki ayeti yazılır. Bu ayet dışarıdan gelen kötü bakışları ve pis nefisleri Allah'ın izni ile üzerinizden uzak tutar.
Bir rivayete göre; Kalem süresinin son iki ayetini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) torunları Hasan ve Hüseyin'e nazar değmemesi için okurmuş. İlk önce avucunun içine okuyup daha sonra o mübarek ellerini torunlarına sürermiş.
]]>
Kalem Suresi Nazar Ayeti https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-nazar-ayeti.html Sat, 08 Dec 2018 00:23:48 +0000 Kalem Süresi Nazar Ayeti, Nazar; Nazar veya kem göz canlı ya da cansız bir varlığın başına kaza ya da bela gelmesine  neden olduğuna inanılan bakış. (TDK).Nazar Ayetleri, Kalem süresi 51 ve
Kalem Süresi Nazar Ayeti, Nazar; Nazar veya kem göz canlı ya da cansız bir varlığın başına kaza ya da bela gelmesine  neden olduğuna inanılan bakış. (TDK).

Nazar Ayetleri, Kalem süresi 51 ve 52.  ayet;

68/ Kalem süresi 51. ayet
Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semiuzzikra ve yekulune innehu lemecnunun.
Meali; Ve şüphesiz inkar edenler,  Zikri (Kur-an ı) işittikleri vakit neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar.

68/ Kalem süresi 52. ayet
Ve ma huve illa zikrun lil alemiyne.
Meali; Ve O (Kuran), âlemler için ancak bir öğüttür.

Kalem suresinin 51. ve 52. ayeti olan bu ayetlerin iniş sebebi, Peygamber Efendimiz  Hz. Muhammed (s.a.s)'i, nazara uğratılarak çatlatmak ve göz değdirmek amacıyla ve bununla birlikte, Peygamberimizi ortadan kaldırmak gayesiyle kafirlerin hain gözleriyle, baktıklarını bildirmek için indirilmiştir.
Nazar duası olarak ta  bilinen, Kalem Suresinin son iki ayeti olan bu ayetlerin okunması göz değmesi için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından tavsiye edilmiştir. Bir takım büyük İslam alimlerinden zatlarda, özellikle Hasan Basri Hazretleri ve Ulema-i İslam nazara karşı, bu iki ayetin okunmasının faydalı olduğunu bildirmişlerdir.

Nazarla İlgili Hadisler;  Hz. Aişe (radiyallahu anha) söylediğine göre,
Gözü değene Abdest alması emredilir, onun abdest suyu alınarak, bununla göz değmesine uğrayan yıkanır
Kaynak; Ebu Davud, Tıbb 15-3880

Hadis; Muhammed İbnu Ebi Ümame İbni Sehl İbni Hanif, babasından şunları işittiğini anlatmıştır. Babam Sehl (r.a) Cuhfe yakınlarındaki Harrar  mevkide yıkandı. Üzerindeki cübbeyi çıkardı. Bu sırada Amir İbnu Rabi’a ona  bakıyordu. Sehl, bembeyaz bir tene ve güzel bir cilde sahipti. Amir, Ne bugünkü gibi manzarayı, ne de böylesine ancak çadırdan çıkmamış bakirede bulunabilen bir cildi hiç görmedim, dedi. Sehl daha orada iken hummaya yakalandı ve yere yıkıldı. Durum Resulullah (s.a.s.)’a haber verildi ve başını kaldıramıyor. Dendi. Halbuki Sehl orduya kaydedilmişti. Ya Resul Allah o, sizinle sefere gelemez Vallahi başını bile kaldıramıyor! Dediler. Aleyhissalatu vesselam, Onunla ilgili olarak herhangi bir kimseyi ittiham ediyor musunuz Diye sordu. Amir İbnu Rebia var. Dediler. Resulullah (s.a.s.), onu çağırttı ve kendisini uyardı, sizden biri niye kardeşini öldürüyor Niye  bir Barekallah! Demedin Onun için abdest al! Buyurdu. Bunun üzerine Amir abdest alarak yüzünü, ellerini, kollarını, dizlerini ve ayaklarının etrafını bir kaba yıkadı. Sonra, bir adam bu suyu onun üzerine arkasından döktü; derken o anında iyileşti.

Kalem Suresi Nazar AyetiHadis; Ebu Said el-Hudri (r.a.) şöyle anlatmaktadır, Resulullah (s.a.s.) İnsanların ve Cinlerin nazarından Allah'a sığınırım, gibi benzeri dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a sığınırdı. Sonra  Felak ve Nas Sureleri inince değiş yaptı bu surelere devam etti. Diğer duaları terk etti.
Kaynak:(İbni Mace, Tıb: 34)
]]> Kalem Suresi Anlamı https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-anlami.html Sat, 08 Dec 2018 00:43:59 +0000 Kalem Suresi, kalem suresi adını ilk ayetinde bulunan kalem kelimesinden almıştır. Tefsirlerde ise Nun adıyla da anılmaktadır. 52 ayetten oluşan Kalem suresi Peygamber efendimiz akli mükemmelliği ve yüksek ahlakı ve Kalem Suresi, kalem suresi adını ilk ayetinde bulunan kalem kelimesinden almıştır. Tefsirlerde ise Nun adıyla da anılmaktadır. 52 ayetten oluşan Kalem suresi Peygamber efendimiz akli mükemmelliği ve yüksek ahlakı ve onu yalanlayan insanların kötü vasıfları ve ahlaksızlıkları anlatılmıştır.

Kalem Suresi AnlamıKalem Suresi Anlamı,
68/ 1 Ayet, 
Nun Ey Muhammed, andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına.
68/ 2 Ayet, Sen Rabb'inin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
68/ 3 Ayet, Kesinlikle sana tükenmez bir nimet vardır. 
68/ 4 Ayet, Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin. 
68/ 5 Ayet, Kimin deli olduğunu yakında onlarda görecek.
68/ 6 Ayet, Sizin hanginiz meftun. 
68/ 7 Ayet, Şüphesiz ki senin Rabb'in, kendi yolundan ve doğru yoldan çıkan kişiyi daha iyi bilir.  O İslam dinini kabul edenleri de Müslüman olanları da daha iyi bilir.
68/ 8 Ayet, O halde yalanlayan kafirlere, inkar edenlere boyun eğme.
68/ 9 Ayet, Onlar ister ki yumuşak davranmanı böylelikle onlarda yumuşak yumuşak davransınlar. 
68/ 10 Ayet,Gereksiz yere yemin edenlerden kimseye itaat etme.
68/ 11 Ayet, Devamlı kusur arayan insanlara, laf taşıyan insanlara itaat etme. 
68/ 12 Ayet, Hayır yapılmasını sevap işlenmesini engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme.
68/ 13 Ayet, Kötülük yapan zorba insanlara, haram yiyen günahkarlara itaat etme.
68/ 14 Ayet, Paralarına, mallarına ve oğullara sahip olmalarına itaat etme.
68/ 15 Ayet, Ayetlerimiz kendisine okunacağı zaman öncekilerin masalı der. 
68/ 16 Ayet, Yakın zamanda biz onun burnuna damga vuracağız. 
68/ 17 Ayet, Şüphesiz biz, vakti zamanında bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara yani Mekke'li inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erken saatlerde fakirler gelmeden bahçelerini toplamaya yemin etmişlerdi. 
68/ 18 Ayet, Bunu düşünürken istisna da yapmıyorlardı. 
68/ 19 Ayet, İnşallah bile demiyorlardı. Nihayet onlar uykularında iken bir afet yani ateş bahçeyi sardı. 
68/ 20 Ayet, Böylece bahçe yakılmış toprağa döndü. 
68/ 21 Ayet, Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler.
68/ 22 Ayet, Eğer toplayacaksanız tarlanızı sabah erken gidin.
68/ 23 Ayet, Bu olaydan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrılırlar.
68/ 24 Ayet, Sakın bostana bir yoksul girmesin yanınıza yaklaştırmayın. 
68/ 25 Ayet, Ve yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde bunu yapmayıp böyle söyleyerek yola çıktılar. 
68/ 26 Ayet, Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler.
68/ 27 Ayet, Gerçeği anladıktan sonra da meğer biz  mahrum bırakılmışız dediler. 
68/ 28 Ayet, Onların en aklı selim olanı akıllı olanı ben size 'Rabb'inizi tesbih etmelisiniz demedim mi' dedi. 
68/ 29 Ayet, Onlar ise Rabb'imizi tesbih ederiz onu yüceltiriz. Şüphesiz ki zalim olan bizmişiz. 
68/ 30 Ayet, Bu olayın üzerine birbirlerini kınamaya başlarlar. 
68/ 31 Ayet, Birbirlerine dediler ki yazıklar olsun bize gerçekten kötü kişiler bizmişiz. 
68/ 32 Ayet, Umulur ki Rabb'imiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü artık biz rabbizi arzulayan tesbih edenleriz. 
68/ 33 Ayet, İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Ah bir bilseler. 
68/ 34 Ayet, Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için rableri k]]>
Kalem Suresi https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi.html Sat, 08 Dec 2018 19:19:37 +0000 Kalem suresi, ismini, birinci ayette geçen "kalem" kelimesinden alan Kalem suresi, Kur'an-ı Kerim'in 68. suresidir. 565. sayfada yer alır ve Mülk suresinden sonra gelir. Alak suresinde verilen kısa ve öz bilgiler bu surede detaylı Kalem suresi, ismini, birinci ayette geçen "kalem" kelimesinden alan Kalem suresi, Kur'an-ı Kerim'in 68. suresidir. 565. sayfada yer alır ve Mülk suresinden sonra gelir. Alak suresinde verilen kısa ve öz bilgiler bu surede detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Yani; Kalem suresi vahyen Alak suresinin devamıdır aynı zamanda. Eğer bu sureyi tam anlamıyla bilip anlamak istiyorsanız, tüm dikkatinizi verip önce Alak suresini öğrenmelisiniz. Zira unutulmamalı ki, Kalem suresi inmeye başladığında peygamber efendimizin (s.a.v) elinde sadece Alak suresi vardı. Yani buradan anlaşıldığı üzere Kalem suresi iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim' in ikinci suresidir. Bazı tefsir ve hadis kitaplarında, ayetlerin içeriğine bağlı olarak Kalem suresinin belli aralıklarla Mekke'de inmiş olabileceği geçmektedir. Peygamberimize (s.a.v) efendimize vahiy yolu ile verilen eğitim bu sureyle devam etmiştir.

Kalem suresinin arapça okunuşu:

BismillahirRahmanirRahim

68/1) Nun vel kalemi ve mâ yesturûn (yesturûne)

68/2) Mã ente bini'meti rabbike bi mecnûn (mecnûnin)

68/3) Ve inne leke le ecran ğayra memnûn (memnûnin)

68/4) Ve inneke le'alâ hulükin 'azîm (azîmin)

68/5) Fe se tübsiru ve yübsirûn (yübsirûne)

68/6) Bi eyyikümül meftun (meftunu)

68/7) İnne rabbeke hüve e'lemü bi men dalle 'an sebîlihi ve hüve e'lemü bil mühtedîn (muhtedîne)

68/8) Fe lâ tüt' il mükezzibîn (mukezzibîne)

68/9) Veddû lev tüdhinü fe yüdhinûn (yüdhinûne)

68/10) Ve lâ tüti' külle hallâffin mehîn (mehînin)

68/11) Hemmâzin meşşãin bi nemîm (nemîmin)

68/12) Mennâil lil hayri mü'tedin esîm (esîmin)

68/13) Utüllim be'de zâlike zenim (zenimin)

68/14) En kâne za mâlin ve benîn (benîn)

68/15) İzâ tütlâ 'aleyhi âyâtünâ kâle esâtîrul evvelîn (evvelîine)

68/16) Se nesimühû 'alâl hutûm (hutûmi)

68/17) İnna belevnâhüm ke mâ belevnâ eshâbel cenneti, iz eksemû le yesrimünnehâ müsbihîn (müsbihîne)

68/18) Ve lâ yestesnûn (yestesnûne)

68/19) Fe tâfe 'aleyhâ tãîfün min rabike ve hüm nãîmûn (nâîmûne)

68/20) Fe esbehat kes sarîm (sarîmi)

68/21) Fe tenâdev müsbihîn (müsbihîne)

68/22) Eniğ' dû alâ harsiküm in küntüm sârimîn (sarimîne)

68/23) Fentalekû ve hüm yetehâfetûn (yetehâfetûne)

68/24) En lâ yedhulennehel yevme 'aleyküm miskîn (miskînun)

68/25) Ve ğadev 'alâ hardin kâdirîn (kâdirîne)

68/26) Fe lemmâ raevhâ kâlû innâ le dâllûn (dâllûne)

68/27) Bel nahnü mehrûmûn (mehrûmune)

68/28) Kâle evsatuhüm e lem ekul leküm lev lâ tüsebbihûn tüsebbihûne)

68/29) Kâlû subhâne rabbîna înnâ kunnâ zâlimîn (zâlimîne)

68/30) Fe akbele ba' duhum alâ ba' dın yetelâvemûn (yetelâvemûne)

68/31) Kâlû yâ veylenã innâ künnâ tâğîn (tâğîne)

68/32) Asâ rabbünã en yübdilenâ hayrânm minhã innã ilâ rabbinâ râğibû (râğibûne)

68/33) Kezâlikel azâb (azâbü) ve le'azâbül âhirati ekber (ekberu), lev kânû ya'lemûn (ya'lemûne)

68/34) İnne lil müttekîne 'inde rabbihim cennâtin naîm (naîmi)

68/35) E fe nec'alül müslimîne kel mücrimîn (mücrimîne) Kalem Suresi Tefsiri https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-tefsiri.html Sun, 09 Dec 2018 02:34:25 +0000 Kalem suresi tefsiri, incelendiğinde surenin temelde müşriklerin iftiraları ve vasıfları, peygamberimizin ahlakı, işlenilen günahlardan sonra doğru yolu bulmak, insanlardaki kin ve öfke konularından bahsettiği görülmektedi Kalem suresi tefsiri, incelendiğinde surenin temelde müşriklerin iftiraları ve vasıfları, peygamberimizin ahlakı, işlenilen günahlardan sonra doğru yolu bulmak, insanlardaki kin ve öfke konularından bahsettiği görülmektedir.  Sure adını birinci ayette geçen ''kalem'' kelimesinden almış olup tefsirlerde ''Nun'' olarak da anılmaktadır. Sure 52 ayetten oluşmaktadır. Mekke' de inen ilk surelerdendir. Mushaf da 68, nuzülda 2. suredir.

Kalem Suresi TefsiriKalem suresi tefsiri,

1. Bu ayette kaleme ve onun yazdıklarına yemin edilmiştir. Burada yazılmış olanın Kur'an ve diğer kutsal kitaplar olduğu anlaşılmaktadır.

2. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in deli olmadığı Allah'ın nimetine mazhar olduğu anlatılmaktadır. Müşrikler peygamberimiz delilikle suçlamışlardır. Fakat asıl aklını çalıştırmayanların müşrikler olduğudur.

3. İnsanları doğru yola ulaştırmak için çabalamıştır ve eziyet çekmiştir. Bunun karşılığında büyük mükafatlar olacaktır.

4. İnsanları hidayete ulaştırmak için katlandığı eziyet büyük bir ahlak gerektirmektedir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) gerçekten aklını yitirmiş olsaydı böyle bir ahlak üzerine olamazdı.

5-6. Kimlerin fitneye düştüğünü mecnun olduğunu sende onlarda görecekler.

7. Hidayeti verecek olan yaratan olduğu için kimin hidayette olduğunu kimin olmadığını en iyi bilen odur. 

8. Gelen ayetleri inkar edenlerle uzlaşmamak gerektiği anlatılmıştır.

9. Burada Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e müşriklerin yaptıkları tekliften bahsedilmiştir. Eğer onların taptıklarına tapar ise onlarda ona inanacaklardı.

10-11-12-13.  Lüzumsuz yere yemin eden, kusur arayarak insanların arasına fitne düşürmeye çalışan, sürekli hadlerini aşan, kötülük yapan zorbalara, faiz yiyen günahkarlara  itaat etme.

14. Onlar bir çok mal ve oğul sahip olsalar da yineden onlara itaat etme. 

15-16-17. İnanmayanlar Kur'an ayetlerini masal olarak görmüşlerdir. Böyle düşünenlerin burnuna damga vurulacağı ve Allah'ın bahçe sahiplerine verdiği bir bela gibi bela vereceği ifade edilmiştir.

18-19-20. Bahçe sahipleri fakirlere bir pay vermemişlerdir. Bunun üzerine Allah onların bahçelerine mahsullerini yok edecek bir afet göndermiştir. Bunun üzerine bahçe simsiyah olmuştur.

20-21-22. 23. Dediler ki '' Tarlayı devşirecek isek erkenden gidip bütün mahsulü toplayalım''. Aralarında gizlice konuştuktan sonra tarlaya doğru yola çıktılar. 

24-25-26. Burada niyetleri yoksullara pay vermemek için bütün hasadı toplayıp saklamaktı. Yok olmuş tarlayı gördüklerinde ise '' Muhakkakki biz dalalette olanlarız.'' dediler.

27-28. Kendi aralarında konuştular fakirlere pay vermek istemediğimiz için başımıza bu geldi. İçlerinde en aklı başında olanı '' Ben size Allah'a tespih etmez isek Allah bize çok mahsul vermez demedim mi'' dedi.

29.30.31. Bizim Rabb'imiz Sübhan'dır dediler. Zalim, azgın ve hadlerini aşmış olduklarını kabul ettiler. Kendi aralarında tartışarak birbirlerini kınamaya başladılar.

32-33-34-35. Onlar Rabb'lerine ulaşmayı dilediler. Ahiretteki azap dünyadakinden daha büyük olacaktır. Orada inananlar için hazırlanmış cennetler vardır. Müslüman Allah'a teslim olanlardır.

36-37-38-39.Siz nasıl hüküm veriyorsunuz. Hayatınızın belli bir kısmında Allah'ın hükümlerini alıpta, bir kısmında inkar ediyorsunuz. Yoksa sizin dilediğiniz gibi yaşamak gibi bir anlaşmanız mı var dendiği anlaşılmaktadır.

Kalem Suresi 51 52 https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-51-52.html Sun, 09 Dec 2018 09:31:23 +0000 Kalem Suresi 51 52, Bu dua çok faziletlidir. Peygamberimiz efendimizin bu konuda, "Her kim Kalem suresini okursa Allahu Teala onların ahlaklarını güzel yaptığı kişilerin sevabını verir" buyurmuştur. Rivayet edildi ki; Kalem Suresi 51 52, Bu dua çok faziletlidir. Peygamberimiz efendimizin bu konuda, "Her kim Kalem suresini okursa Allahu Teala onların ahlaklarını güzel yaptığı kişilerin sevabını verir" buyurmuştur. Rivayet edildi ki; Kalem suresi Mekke döneminde inmiştir. 52. ayettir. Sure ismini birinci ayetinde geçen "el-Kalem" kelimesinden almıştır. Ayrıca "Nun" suresi olarak da anılır. Bu surede başlıca Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ispatı ve müminler arasındaki kafirlerin akıbeti konu edilmiştir. Kalem suresinin ayetinde belirtilen müşriklerin Resulullah'tan tevhid mücadelesinde tavizkar davranması, batıl inançlarını, haksızlıklarını, gayelerini, kabullenip eleştirmemesi yönündeki isteklerine işaret edilmektedir. Resulullah'ın onlara karşı böyle tavizkar davranması halinde onlarında kendisine karşı yumuşak davranacaklarına dikkat çekmelidir. Oysa zalimin zulmünü, fesat edenlerin fesadını önlemek için okunur. Ayrıca tüm kötülüklerden korunmak için de okunur. Yanı sıra vücutta oluşan yaralara ve çıbanlara karşı Kalem suresi yedi defa okunmalıdır. Kalem suresinin 16 ila 19. ayetleri de bir defa okunması yeterlidir. Yirminci ayeti ise yedi defa tekrar edilmelidir. Aynı zamanda nazar değmesine karşı yedi defa okunursa Yüce Allah'ın izniyle şifa bulur. Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51 52. ayetlerini okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir. Kalem suresinin 51 52. ayetleri olan şu ayetleri okurdu.

Kalem Suresi 51 52Kalem Suresi 51 Ayetinin Arapça Meali; "Bismillahirrahmanirrahim"

"Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun mecnunun".

Kalem Suresi 51 Ayetinin Türkçe Meali; "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla"

Ve inkar edenler, zikri Kur'an-ı Kerim-i işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleri ile devirirler. Ve; Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur derler.

Kalem Suresi 52 Ayetinin Arapça Meali; "Bismillahirrahmanirrahim"

"Ve ma hüve illa zikrun lil alemin alemine".

Kalem Suresi 52 Ayetinin Türkçe Meali; "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla"

Ve O Kur'an-ı Kerim, alemlere zikirden ve öğütten başka bir şey değildir.

]]>
Kalem Suresi 4 Ayet https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-4-ayet.html Sun, 09 Dec 2018 23:25:54 +0000 Kalem Suresi 4 Ayet, İslam'ın kutsal kitabındaki Zümer ismi verilen Sure'nin 4. ayetidir. İnkarcıların saldırısı bu surede reddediliyor. Hz. Peygamberin karakterini gösteren en çarpıcı ispatı bu surenin 4. ayetinde Kalem Suresi 4 Ayet, İslam'ın kutsal kitabındaki Zümer ismi verilen Sure'nin 4. ayetidir. İnkarcıların saldırısı bu surede reddediliyor. Hz. Peygamberin karakterini gösteren en çarpıcı ispatı bu surenin 4. ayetinde konu edilmiştir. Kalem suresi, yani vahyi yazan kalem, yazdıklarından maksat da Kur'an'dır denilmiştir. Ayetler kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Nimete karşı olarak nankörlüğün sonucunu açıklamak amacıyla anlatılan ahiretin sıkıntılı ve dehşetli halleri ile Allah'ın müminler için hazırlamış olduğu müjdeler ve kafirlere vereceği cezalar, surenin başlıca konusudur. Ayrıca Hz. Peygamber'e metanetli olması amaçlı Yunus Peygamber'in yaptığı gibi sabırsızlık göstermemesi anlamını taşımaktadır. Resulullah'ım şahsında bütün müminlere hitap edilerek Peygamber'i yalancılıkla itham eden ve hakkı için yalan sayanlara boyun eğmemelerini, onların iradelerine teslim olmamalarını istemektedir. Çünkü inkarcılar Hz. Peygamber'in ahlaki prensipleri ve manevi değerleri konusunda taviz vermesini, bu anlamda uzlaşmacı davranmasını ve İslam'ın kendilerine ters gelen çıkarları ile çatışan yönleri hususunda bırakılmasını istiyor. Buna karşılık olarak kendilerinin de taviz vereceklerini bildirirler. Ancak ona muhalefet etmeyeceklerini de söylüyorlardı. Hatta bir müddet Hz. Peygamber'in kendi ilahlarına tapmasını ve kendilerinin de Hz. Peygamber'in ilahı olan bir Allah'a tapmalarını teklif etmişlerdi. Allah Teala onların bu tutum ve beklentilerine karşı Hz. Peygamber'in tavizli davranmamasını, gevşeklik göstermemesini istemektedir. Resulullah s.a.v'den şöyle rivayet olunmuştur; Yüce Allah'ın ilk yarattığı Kalem suresidir, sonra da Nun'dur. İslam alimleri buyurdu ki; Rabbinin hükmüne sabret ve kazasına razı ol. Kim bu sureyi ihlasla okursa, okuyana göğe kadar ulaşan bir nur verilir.

Kalem Suresi 4 AyetKalem Suresi 4. Ayeti Arapça Meali;

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Ve inneke le ala hulukın azim azimin"

Kalem Suresi 4. Ayet Türkçe Meali;

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c)'ın Adıyla"

Ve Muhakkak ki, sen büyük bir ahlaka sahipsin

Zümer Suresi 4. Ayetinin Fazileti;

Zümer Suresini ihlas bir şekilde okunursa Yaradan onun isteklerini ve arzularını ona bahşeder.
Bu ayetleri taşıyan her kimse, onu her gören sever, onun taleplerini de severek yerine getirir.
Peygamber Efendimizin bildirdiği; Zümer ve İsra Surelerini okumadan uykuya dalmazdı,
Her kim Zümer Suresini zikrettikten sonra ki, edilen dualar şeklinde geri çevrilmez,
Toplum içerisinde sevilen ve sayılan bir kişi olmak için Zümer Suresi sürekli okunmalıdır.
Akla hayale gelen ve gelmeyen bin bir türlü fesatlık ve belalara karşı kale içerisine alınmış olur.
İnsanların şerrinden ve kötülüklerinden korunmak için Zümer Suresinin 68-69. ayeti zikredilir.
Zümer Suresi inanan insanlar için bir zırhtır. Her gün okuyan Allah'ü Teala'nın nimetine kavuşur.

Zümer Suresi 4. Ayetinin Sırları;

Zümer Suresi nurdan bir levhadır ki; Meleklere vahiy geldiği zaman o levha üzerine yazarlar.
Melekler, onunla yazacaklarını yazarlar. Semada ve yerde yazı yazılan her kaleme denir.
Cenab-ı Hak'kın ilk yaratmış olduğu bir kalemdir ki, onunla bütün  olaylar yazılmıştır.
İlk defa yaratılan şeyin akıldan ibaret olduğu gibi bu Kalem suresinde zikredilmiştir.
Bu Kalem suresi, kalem anlamı akıldır. Çünkü akıl tüm mahlukat için büyük bir asıldır.]]>
Kalem Suresi Fazileti https://www.kalemsuresi.gen.tr/kalem-suresi-fazileti.html Mon, 10 Dec 2018 12:14:02 +0000 Kalem Suresi Fazileti, Kuranı kerim her derde şifadır. Kuran ı kerim de bulunan her bir surenin ayrı ayrı faziletleri ve faydaları vardır. İnsanlar için sadece bir yol gösterici değil, aynı zamanda maddi manevi her türlü istek Kalem Suresi Fazileti, Kuranı kerim her derde şifadır. Kuran ı kerim de bulunan her bir surenin ayrı ayrı faziletleri ve faydaları vardır. İnsanlar için sadece bir yol gösterici değil, aynı zamanda maddi manevi her türlü istek ve çaresiz kalınan durumlarda sığınılması gereken bir kurtarıcı niteliğindedir. Kuranı kerimde bulunan sureler her türlü duamız için okunur ve Yüce Allah'ın izniyle bu okunan ayetler ve sureler hürmetine Duaları kabul olunur. Okunan Kuran ı Kerim sureleri duanın gerçekleşmesi için çok büyük bir vesiledir. Ayrıca okuyan kişininde güvenini artırarak manevi olarak da rahatlamasını sağlamaktadır.

Kalem suresi fazileti çok büyük surelerden bir tanesidir. 

Kalem Suresi FaziletiKalem suresinin faziletlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Kalem suresi sınava girecek öğrencinin kalemine 1-3 veya 7 defa okunduğu takdirde Allah'ın izni ile öğrenci başarılı olur.
  • Zalimin zulmünden korunmak ve her muradın halli için her gün okunmaya devam edilmelidir.
  • Kaza ve belalardan emin olmak ve kabul olunmasını istenilen hayırlı murat için 10 defa okunur ve dua edilir. Allah'ın izni ile hayırlı muradı hasıl olacaktır.
  • Bir şeyi öğrenmek isteyip de bir türlü öğrenemeyenlerin zihnini açmak için ilk 5 ayeti okunur.
  • Vücutta oluşan yara ve çıbanlara karşı kalem suresinin 16-19 ayetleri bir defa okunmalı 20. ayeti ise 7 defa tekrar edilmelidir. Allah şifa verecektir.
  • Alimler nazardan korunmak ve kurtulmak için 51-52. ayetlerini okumuşlar ve okunmasını da tavsiye etmişlerdir. Bu ayetler nazar isabet etmiş kimseye 7 defa okunursa Allah'ın izni ile şifaya kavuşacaktır. Eğer nazar isabet eden kişinin durumu ağır ise 10-40 veya 100 defa hastanın üzerine ve suya okunulur. Hasta bu sudan içer ve hastanın vücuduna bu sudan sürülür. Allah'ın izni ile şifa bulacaktır.
  • Haset edenlerin hasedinden ve aç gözlü insanların kötü bakışlarından zarar görmemek için temiz bir kağıt üzerine besmele yazdıktan sonra Kalem suresinin 51-52. ayetlerini 25 defa yazıp, o kağıdı da 7 kat bir naylon ile sarıp üzerinde taşımalıdır.
]]>