Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kalem Suresi

Kalem Suresi

Kalem suresi, ismini, birinci ayette geçen "kalem" kelimesinden alan Kalem suresi, Kur'an'ı Kerim'in 68. Suresidir. 565. Sayfada yer alır ve Mülk suresinden sonra gelir. Alak suresinde verilen kısa ve öz bilgiler bu surede detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Yani; Kalem suresi vahyen Alak suresinin devamıdır aynı zamanda. Eğer bu sureyi tam anlamıyla bilip anlamak istiyorsanız, tüm dikkatinizi verip önce Alak suresini öğrenmelisiniz. Zira unutulmamalı ki, Kalem suresi inmeye başladığında peygamber efendimizin (S. A. V) elinde sadece Alak suresi vardı. Yani buradan anlaşıldığı üzere Kalem suresi iniş sırasına göre Kur'an'ı Kerim'in ikinci suresidir. Bazı tefsir ve hadis kitaplarında, ayetlerin içeriğine bağlı olarak Kalem suresinin belli aralıklarla Mekke'de inmiş olabileceği geçmektedir. Peygamberimize (S. A. V) efendimize vahiy yolu ile verilen eğitim bu sureyle devam etmiştir.

Kalem suresinin Arapça okunuşu


BismillahirRahmanirRahim


68/1) Nun vel kalemi ve mâ yesturûn (Yesturûne)

68/2) Mã ente bini'meti rabbike bi mecnûn (Mecnûnin)

68/3) ve inne leke le ecran ğayra memnûn (Memnûnin)

68/4) ve inneke le'alâ hulükin 'azîm (Azîmin)

68/5) Fe se tübsiru ve yübsirûn (Yübsirûne)

68/6) Bi eyyikümül meftun (Meftunu)

68/7) İnne rabbeke hüve e'lemü bi men dalle 'an sebîlihi ve hüve e'lemü bil mühtedîn (Muhtedîne)

68/8) Fe lâ tüt' il mükezzibîn (Mukezzibîne)

68/9) Veddû lev tüdhinü fe yüdhinûn (Yüdhinûne)

68/10) ve lâ tüti' külle hallâffin mehîn (Mehînin)

68/11) Hemmâzin meşşãin bi nemîm (Nemîmin)

68/12) Mennâil lil hayri mü'tedin esîm (Esîmin)

68/13) Utüllim be'de zâlike zenim (Zenimin)

68/14) En kâne za mâlin ve benîn (Benîn)

68/15) İzâ tütlâ 'aleyhi âyâtünâ kâle esâtîrul evvelîn (Evvelîine)

68/16) Se nesimühû 'alâl hutûm (Hutûmi)

68/17) İnna belevnâhüm ke mâ belevnâ eshâbel cenneti, iz eksemû le yesrimünnehâ müsbihîn (Müsbihîne)

68/18) ve lâ yestesnûn (Yestesnûne)

68/19) Fe tâfe 'aleyhâ tãîfün min rabike ve hüm nãîmûn (Nâîmûne)

68/20) Fe esbehat kes sarîm (Sarîmi)

68/21) Fe tenâdev müsbihîn (Müsbihîne)

68/22) Eniğ' dû alâ harsiküm in küntüm sârimîn (Sarimîne)

68/23) Fentalekû ve hüm yetehâfetûn (Yetehâfetûne)

68/24) En lâ yedhulennehel yevme 'aleyküm miskîn (Miskînun)

68/25) ve ğadev 'alâ hardin kâdirîn (Kâdirîne)

68/26) Fe lemmâ raevhâ kâlû innâ le dâllûn (Dâllûne)

68/27) Bel nahnü mehrûmûn (Mehrûmune)

68/28) Kâle evsatuhüm e lem ekul leküm lev lâ tüsebbihûn tüsebbihûne)

68/29) Kâlû subhâne rabbîna înnâ kunnâ zâlimîn (Zâlimîne)

68/30) Fe akbele ba' duhum alâ ba' dın yetelâvemûn (Yetelâvemûne)

68/31) Kâlû yâ veylenã innâ künnâ tâğîn (Tâğîne)

68/32) Asâ rabbünã en yübdilenâ hayrânm minhã innã ilâ rabbinâ râğibû (Râğibûne)

68/33) Kezâlikel azâb (Azâbü) ve le'azâbül âhirati ekber (Ekberu), lev kânû ya'lemûn (Ya'lemûne)

68/34) İnne lil müttekîne 'inde rabbihim cennâtin naîm (Naîmi)

68/35) E fe nec'alül müslimîne kel mücrimîn (Mücrimîne)

68/36) Mâ lekum keyfe tahkumûn (Tahkumûne)

68/37) Em leküm kitâbün fîhi tedrusûn (Tedrusûne)

68/38) İnneke leküm fîhi lemâ tehayyerûn (Tehayyerûne)

68/39) Em leküm eymânün 'aleynâ bâliğatün ilâ yevmil kıyâmeti innelekum le mâ tehkümûn (Tehkümûne)

68/40) Sel hüm eyyühüm bi zâlike zeîm (Zeîmun)

68/41) Em lehüm şürakãu, felye' tû bi şürakãîhim in kânû sâdikîn (Sâdikîne)

68/42) Yevma yükşefü 'an sâkin ve yüd'avne ilâ sücûdi
Fe lâ yestetîûn (Yestetîûne)

68/43) Hâşi'aten ebsâruhüm terhekuhüm zilletûn ve kad kânû yüd'avne illâs sücûdi ve hüm sâlimûn (Sâlimûne)

68/44) Fe zerni ve men yükezzibü bi hâzâl hadîs (Hadîsi), se nestedricühüm min haysü lâ ye'lemún (Ye' lemûne)

68/45) ve ümlî lehüm, inne keydî metîn (Metînun)

68/46) Em tes' elühüm ecran fe hüm min meğramin müskalûn (Müskalûne)

68/47) Em 'indehümül ğaybü fe hüm yektübûn (Yektübûne)

68/48) Fesbir li hukmi rabbike ve lâ tekün ke ssâhibl hût (Hûtî) iz nâdâ ve hüve mekzûm (Mekzûmun)

68/49) Levlã en tedârakehû ni'metün min rabbihî le nübize bil arãi ve hüve mezmûm (Mezmûmun)

68/50) Fectebâhû rabbühmi fe cealahu mines sâlihîn (Sâlihîne)

68/51) ve in yekâdullezîne keferû le yüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semi'û zzikra ve yekûlûne innehû le mecnûn (Mecnûnun)

68/52) ve mâ hüve illâ zikrun lil alemîn (Alemîne)

Önemli Not: Arap alfabesinde bulunan bazı harfler Türk alfabesinde bulunmadığından yakın bir okuyuştur. Arapça okunuş yerine geçmez Türkçe yazılımı

Kalem suresinde anlatılmak istenen


Muhammed a. S. 'ın aklı selim bir insan olduğu, müşriklerin söylediği gibi bir mecnun veya cinlenmiş olmadığını anlatır. Kimin cinli, fitneci, mecnun veya mecnun olup olmadığını yalnız Allah'ın bildiğini belirtiyor. Çok yemin edip insanları çekiştiren, koğuculuk yapan, insanları hayırlı ve güzel işlerden alıkoyanlardan, zorba kişilerden, malına, gücüne ve soyuna güvenip ayetleri duyduklarında yalanlayan insanlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Dünyada iken pişman olmanın yararlı olup, ölüm çatıp geldiğinde duyulacak pişmanlığın işe yaramayacağını ve Allah'ın affedici olduğu anlatır. Müşriklerin gösterdiği eziyetlere karşı peygamber (S. A. V)'e sabretmesi emrediliyor. Davetini tebliğ ederken sıkılmaktan ve bunalmaktan onu sakındırmaktadır. Eziyetlere karşı korunacağı ve Kur'an'ı Kerim'in tüm alemler için apaçık bir ibret ve öğüt olduğunu belirtir. Kalem suresi, müşriklerin batıl söylentilerini reddetmekte ve Yüce Allah'ın büyüklüğüne işaret etmektedir. Ayrıca peygamber efendimizin nasıl büyük ahlaka sahip olduğunu nitelendirmektedir.

Kalem suresinin faziletleri

Kötülüklerden ve kötü kişilerden korunmak maksadıyla okunur. Vücutta oluşan yaraların şifası için Kalem suresinin 16., 19 ve 20. Sureleri bol bol zikredilebilir. Zihin açıklığı için ise ilk 5 ayet okunmalıdır. Her türlü dilek ve arzuların kabulu için en az 10 defa okunmalıdır. Durumu ciddi hastalarda, 40 veya 100 defa suya okunup içirilir ya da vücuduna sürülürse Allah'ın izniyle şifa bulması umulur. Alimler özelikle nazar için 51 ve 52. Ayetlerin okunmasını tavsiye etmişlerdir.
Son Güncelleme : 23.12.2023 22:56:18
Kalem Suresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kalem Suresi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kalem Suresi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kalem Suresi 51 52
Kalem Suresi 51 52
Kalem Suresi 51 ve 52, ayet bu  dua çok faziletlidir. Peygamberimiz efendimizin bu konuda, "Her kim Kalem suresini okursa Allahu Teâlâ onların ahlaklarını güzel yaptığı kişilerin sevabını verir" buyurmuştur. Rivayet edildi ki; Kalem suresi Mekke...
Kalem Suresi Son İki Ayeti
Kalem Suresi Son İki Ayeti
Kalem Suresi Son İki Ayet, Kalem suresi Mekke'de inmiş, elli iki ayeti kerimedir. Bu sure Peygamber Efendimizin yüksek ahlaklı, mükemmeliğini anlatmaktadır. Bunun yanında Onu yalanlayanların kötü vasıflarını, bencilliklerini, ahlaksızlarını ve inkarc...
Kalem Suresi Fazileti
Kalem Suresi Fazileti
Kalem Suresi Fazileti, Kuranı kerim her derde şifadır. Kuran ı kerim de bulunan her bir surenin ayrı ayrı faziletleri ve faydaları vardır. İnsanlar için sadece bir yol gösterici değil, aynı zamanda maddi manevi her türlü istek ve çaresiz kalınan duru...
Kalem Suresi Nazar Ayeti
Kalem Suresi Nazar Ayeti
Kalem Süresi Nazar Ayeti, Nazar; Nazar veya kem göz canlı ya da cansız bir varlığın başına kaza ya da bela gelmesine neden olduğuna inanılan bakış. (TDK).Nazar Ayetleri, Kalem süresi 51 ve 52. Ayet68/ Kalem süresi 51. AyetVe in yekadulleziyne keferu ...
Kalem Suresi Türkçe Okunuşu
Kalem Suresi Türkçe Okunuşu
Kalem Suresi Türkçe Okunuşu, Kalem suresi yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim'e Mekke döneminde inmiştir. Kalem suresi elli iki ayetten oluşmakta ve kalem suresi adını surenin birinci ayetinde geçen 'el-kalem' kelimesinden almaktadır. Ayrıca kalem suresi '...
Kalem Suresi 16-20 . Ayetler
Kalem Suresi 16-20 . Ayetler
Kalem suresi 16-20. Ayetler, kalem suresi on altı ve yirminci ayetleri ve bu aradaki ayetler vücudumuzda oluşan bir yara ve hastalık gibi durumlarda sıklıkla okunması gereken ayetlerdendir. Çünkü bu ayetler hastalıkların şifa bulmasına yaraların iyil...
Kalem Suresi Arapça
Kalem Suresi Arapça
Kalem Suresi Arapça, bu sure Mekke'de nazil oldu (İndi). Elli iki ayetten oluşmaktadır. İlk kelimesinde geçen kalem kelimesinden dolayı sureye Suret-ul kalem denilmiştir. Surede peygamber efendimizin yüksek ahlakı ve akli mükemmelliğinden bahsedilmek...
Kalem Suresi 4 Ayet
Kalem Suresi 4 Ayet
Kalem Suresi 4 Ayet, İslam'ın kutsal kitabındaki Zümer ismi verilen Sure'nin 4. Ayetidir. İnkarcıların saldırısı bu surede reddediliyor. Hz. Peygamberin karakterini gösteren en çarpıcı ispatı bu surenin 4. Ayetinde konu edilmiştir. Kalem suresi, yani...
Kalem Suresi Oku
Kalem Suresi Oku
Kalem Suresi oku, Kalem suresi Mekke döneminde Mekke'de indirilmiş ve 52 ayetten oluşan faziletli bir suredir. Kalem Suresi adını ilk ayette konu edilen El-Kalem kelimesinden almıştır. Nun Suresi olarak da bilinen Kalem Suresin'de konu Hz. Muhammed'i...
Kalem Suresi Anlamı
Kalem Suresi Anlamı
Kalem Suresi, kalem suresi adını ilk ayetinde bulunan kalem kelimesinden almıştır. Tefsirlerde ise Nun adıyla da anılmaktadır. 52 ayetten oluşan Kalem suresi Peygamber efendimiz akli mükemmelliği ve yüksek ahlakı ve onu yalanlayan insanların kötü vas...
Kalem Suresi Tefsiri
Kalem Suresi Tefsiri
Kalem suresi tefsiri, incelendiğinde surenin temelde müşriklerin iftiraları ve vasıfları, peygamberimizin ahlakı, işlenilen günahlardan sonra doğru yolu bulmak, insanlardaki kin ve öfke konularından bahsettiği görülmektedir. Sure adını birinci ayette...
Kalem Suresi Meali
Kalem Suresi Meali
Kalem Suresi Meali: Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an'ı Kerim de bir sürü sure bulunmaktadır. Bu surelerin her birinin meali farklı farklıdır ve her sure insana farklı öğütler vermektedir. Kur'an'ı Kerim de bulunan surelerden biri de Kalem Sure...

 

Kalem Suresi 51 52
Kalem Suresi Son İki Ayeti
Kalem Suresi Fazileti
Kalem Suresi Nazar Ayeti
Kalem Suresi Türkçe Okunuşu
Kalem Suresi 16-20 . Ayetler
Kalem Suresi
Kalem Suresi Arapça
Kalem Suresi 4 Ayet
Kalem Suresi Oku
Kalem Suresi Anlamı
Kalem Suresi Tefsiri
Kalem Suresi Meali
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalem Suresi 51 52
Kalem Suresi Son İki Ayeti
Kalem Suresi Fazileti
Kalem Suresi Nazar Ayeti
Kalem Suresi Türkçe Okunuşu
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024